ÜNİVERSİTELERDE SINAİ MÜLKİYET BİLGİSİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SENATO BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Türk Patent Enstitüsünce yürütülen “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında düzenlenen Uludağ Üniversitesi Senato Bilgilendirme Toplantısı bugün Bursa'da gerçekleştirildi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil DİLEK'in açılışını yaptığı toplantıda Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, sınai mülkiyet hakları, sınai mülkiyetin üniversiteler açısından önemi, yürütülen proje ve Türk Patent Enstitüsünün üniversitelere yönelik diğer faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Habip ASAN, 1980 yılında ABD’de çıkarılan, patent kanununa değişiklikler getiren ve üniversite buluşlarının artmasında, bu buluşların ticarileştirilmesinde etkili olan Bayh-Dole Yasası benzeri bir düzenlemenin TBMM’ye sevk edilmek üzere Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldığını belirtti. Düzenleme ile üniversitelerde yapılan patent başvurularının hak sahipliğinin üniversitelere verildiğine dikkat çeken Prof. Dr. ASAN, kamu kaynaklı Ar-Ge harcamalarıyla ortaya çıkan fikri ürünlerin hak sahipliğinin 1/3 oranında öğretim üyesine, diğer kısmın üniversiteye verilerek, üniversitelerden daha fazla patent başvurusu yapılması ve ortaya çıkan buluşların ticarileştirilerek reel ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Türkiye'de son dönemde yapılan sınai mülkiyet başvurularından da söz eden Prof. Dr. ASAN, 2012 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin, Avrupa’da marka başvurularında birinci, tasarım başvurularında ikinci, patent başvurularında ise sekizinci sırada yer aldığını söyledi.

Toplantıda, üniversitelerin sınai mülkiyet sistemine entegre edilmesi ve sistemin aktif birer kullanıcısı haline getirilmesi sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Avrupa Patent Ofisi, Avrupa Birliği İç Pazar Uyum Ofisi ve Türk Patent Enstitüsü işbirliğiyle başlatılan ve 2012 yılında başarılı bir şekilde uygulanan Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi’nin, 2013 yılı uygulamasının ilk etkinlikleri, 5 Şubat 2013 tarihinde Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilmişti. 

Projenin önemli bileşenlerinden biri olan Senato Bilgilendirme Toplantıları, küresel rekabetin en önemli unsurlarından olan patent, marka ve tasarım gibi konularda üniversitelerin üst yönetimlerinde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.