Tasarım Yenileme

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılabilir.

Yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içerisinde yapılır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, “yenileme ücreti gecikme zammıyla birlikte ödenmek şartıyla” koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı ay içerisinde de yapılabilir.

Bu süre içerisinde de yenileme talebinin yapılmaması durumunda tasarım koruması sona erer ve tasarım kamuya mal olur.

Yenileme İçin Gerekli Belgeler:

Vekaletname