Tasarım Tescil Prosedürü ve Gerekli Belgeler

Tasarımların tescil sisteminde "incelemeli sistem" kabul edilmiştir. Tasarımların "yeni" olup olmadığı, daha önce var olan bir tasarımın aynısı olup olmadığı, kamuoyu tarafından bilinip bilinmediği şeklinde veya daha önceki tasarımlardan ayırt edici niteliğinin olup olmadığı konuları Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenir.

Tasarım başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şekli inceleme yapılır. Şekli açıdan; dilekçede, resimlerde, tarifnamelerde ve diğer istenilen belgelerde bir eksiklik bulunmadığı taktirde tasarımın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ayda iki kere yayınlanan “resmi tasarımlar bülteninde”  yayınlanmasına karar verilir. (Ortalama olarak başvuru tarihinden 1 ay sonra)

Yayınlanan tasarımlar 3 ay süreyle ilanda kalır. Yayınlanan tasarımlara 3 aylık sürede herhangi bir itiraz olmaz ise, tasarım tescili kesinleşir ve tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilir.

Yayınlanan tasarımlara 3 aylık sürede , gerçek veya tüzel kişiler, ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve delillerini de eklemek şartıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na itirazda bulunabilirler.

Yapılan itiraz ve delilleri , kendi görüşlerini açıklayabilmeleri için , başvuru sahibine veya vekiline gönderilir. Başvuru sahibi veya vekili ,yapılan itirazlar hakkındaki görüşlerini ,itirazın kendilerine bildiriminden itibaren 1 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirmeleri gerekir.

Yapılan itiraz ve karşı görüşler Türk Patent ve Marka Kurumu “Yeniden İnceleme Ve Değerlendirme Kurulu” tarafından incelenir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itiraz ekinde sunulan delilleri ve karşı görüşleri de dikkate alarak, “tescilin devamına veya tescilin iptaline” karar verir.

Tekli başvuru - Çoklu başvuru ;

Tasarımlar tek tek veya şartları uygunsa çoklu başvuru olarak müracaat edilebilir.

Tasarımların çoklu olarak müracaat edilebilmeleri için ürünlerin ;

Aynı alt -sınıfa ait olması veya (Örneğin ; Kumaş desenleri aynı alt sınıfta yer aldığı için onlarca desen bir arada tescil ettirilebilir.)

Aynı set/takıma ait olması veya (Örneğin ; bir yatak odası takımı mobilya takımı)

Bileşik bir ürünün parçaları olması veya (Örneğin; bir otomobilin tek tek parçaları)

Birden çok nesnenin ya da sunuşun bir arada algılanabilen bir bileşimi oluşturması gerekir. (sökülüp takılabilen eğitici oyuncaklar gibi)

Tescil İçin Gerekli Belgeler:

Tasarımı tescil başvurusu yapacak firma veya şahsın bilgileri

Tasarımcının bilgileri (Tasarımcı ise, tasarımı gerçekleştiren kimsedir. Ekip çalışması sonucunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarımcıların isimlerinin ve adres bilgilerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir.)

Tasarım talep hakkının nasıl elde edildiğinin açıklandığı “tasarım talep beyanı”

Tescil edilecek tasarımların tüm belirgin özelliklerini yansıtan, 8x8 cm. ebadında fotoğraf veya çizimi, (Tasarımlar üç boyutlu ise tasarımın önden, yandan , üstten görünümleri ek resim olarak verilmelidir)

Tescil edilecek tasarımların sadece görsel özelliklerini ihtiva eden tarifname (Tarifnamede; ölçüleri, üretim tekniğini, ürünün teknik ve fonksiyonel özelliklerini, kullanım amacını anlatmayınız) Vekaletname (Noter tasdikine gerek yoktur)