Tasarım İle İlgili Hizmetlerimiz:

Tasarım tescil başvuru işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması

Tasarım devir sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmelerin tasarım siciline kayıt işlemleri

Tasarım lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans sözleşmelerinin tasarım siciline kayıt  işlemleri

Tasarım bültenlerinde yayınlanan tasarımlara karşı itiraz edilmesi işlemleri

Yurtdışında tasarım ve tescil işlemleri

Tasarım taklitlerine karşı hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması konusunda danışmanlık hizmetleri

Tescilli tasarımlarla ilgili yenileme, unvan, adres değişikliği ve diğer işlemlerin takibi

Tasarım ürünleri ile ilgi kıyaslama ve uzman yorumu