Tanınmış Marka Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

* Markanın tarihçesi hakkında bilgi

* Markanın ilk kullanımından günümüze kadar çeşitli tarihli faturalar

* Markanın yayıldığı alanı gösterir bilgi ve belgeler (yurtiçi yurtdışı bayi, distribütörlük,  lisans ve her türlü ticari anlaşmas bilgileri)

* Fuar belgeleri

* Yazılı ve görsel basın, billboard reklamları ve bu reklamlara ilişkin faturalar

* Marka ile ilgili yapılan anketler ve anket sonuçları

* Alınan sertifika, kalite belgeleri (TSE, ISO…)

* Teşekkür takdir belgeleri

* Promosyon faaliyetlerine ilişkin belge ve örnekler ile faturalar

* Tabela görselleri

* Gazete –dergi v.b haberler, röportajlar

* Alınmış bir mahkeme kararı varsa karar örneği

* Marka ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı marka başvuruları, başvuru sınıfları, yapılan itirazlar, itiraz sonuçları ve Türk Patent Enstitüsü kararları

* Marka sahibi firmaya ilişkin çalışan, vergi, ciro v.b. nitelikte ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerin belgeleri

* İthalat – İhracat –Gümrük belgeleri

* Üzerinde markanın kullanıldığı ve marka ile ilişkili her türlü ek belge