Marka İle İlgili Hizmetlerimiz

Marka ön araştırması (Trademark Check-up yöntemi ile markanın tescil edilebilirlik kriterlerine uygunluk açısından incelenmesi)

Marka tescil başvuru işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması

Müşterilerimize yeni markalar önererek marka oluşturmalarında yardımcı olmak

Marka devir sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmelerin markalar siciline kayıt işlemleri

Marka lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans sözleşmelerinin markalar siciline kayıt işlemleri

Tescilli markaların benzerlerinin marka bültenlerinde takibi ve benzerlerine karşı itiraz işlemleri

Yurt dışında marka araştırma ve tescil işlemleri

Marka taklitlerine karşı hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması konusunda danışmanlık hizmetleri

Tescilli markalarla ilgili yenileme, unvan, adres değişikliği ve diğer işlemlerin takibi

Marka Değerleme hizmetleri