İtiraz İşlemleri

1-Marka Bülteninde Yayınlanan Markalara İtiraz
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığınca her ay Resmi Marka Bülteninde yayınlanan markalara , marka sahipleri daha once tescilli markalarına benzediği, eskiye dayalı kullanımları ve buna benzer marka üzerindeki hakları gerekçesiyle itiraz etme hakkına sahiptirler.

Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi, markaları tescil edilebilecek marka kriterleri yönünden 556 Sayılı KHK 7. maddesine göre incelemekte ve bu kriterlere uygun olan markaların Resmi Markalar Bülteninde yayınlanmasına karar vermektedir.

Tescilli marka sahiplerinin, markalarını korumak konusunda yapmaları gereken en önemli işlerden biri bu bültenleri takip ederek, markalarının benzerlerinin yayınlanması veya yayınlanan marka üzerindeki herhangi bir hak iddeaları halinde itiraz edip, markalarını korumalarıdır. Ancak az sayıda basılan ve binlerce sayfalık bu marka bültenlerini takip etmek ve benzer markaları tespit etmek firma sahipleri için pratik açıdan zor olacağından, firma sahiplerinin markalarının benzerlerinin tescil edilmesini önlemek için marka vekillerine yıllık takip yetkisi vererek markalarını korumalarını önermekteyiz.

2-Enstitü Kararlarına İtiraz
Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığınca verilen red veya kısmi red kararlarına kararın tebliğinden itibaren 2 ay için itiraz edilebilmektedir.Adres Patent olarak tescil işlemlerini yürüttüğümüz markalarla ilgili olarak verilen red veya kısmi red kararlarını haklı bulmadığımız durumlarda müvekkillerimizin haklarını korumak için gerekli itirazlar hiç bir ek ücret alınmadan konusunda uzman avukat- marka vekillerimizce yapılmaktadır.