İhracatcılara Özel Sayfalar

Türk Markaları Yurtdışında Tehlike Altında!
 
Ülkelerin tescilli marka ve patent sayıları o ülkenin ekonomisi ve gelişmişliği ile doğru orantılıdır. 74 milyon nüfusa sahip ülkemizde tescilli marka sayısı 500.000 adede yaklaştı. 1999 yılında bu sayının 90.000 adet civarında olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda ülkemizin markalaşma konusunda ilerleme kaydettiği gözlemlenmektedir.  
 
 
 
Ülkemizde tescilli marka sayısı 500.000 adede ulaşmışken, yapılan araştırmaya göre yurt dışında sadece 5.056 adet markanın uluslararası marka tescili yaptırdığı ortaya çıktı.
 
İhracat yapan firma sayısının 50.000 adet olduğu düşünüldüğünde ülkemizde 45.000 firmanın ihracat yaptığı markasının uluslararası tescilinin olmadığı tespit edilmiştir. Yani ülkemizde her on ihracatçımızdan dokuzunun uluslararası marka tescili olmadan, ihracat yaptıkları ülkelerin gümrüklerinde mallarına el konulması riskine rağmen ihracat yapıyorlar demektir.
 
Ülkemizde ve World Intellectual Property Organization(WIPO) verilerine göre uluslar arası tescilli marka sayısı 521.025 adede ulaşmış durumda. Bu sayının içerisinde sadece %1’e karşılık gelen 5056 adedi Türk markasıdır. Oysa bazı ülkelerin uluslararası marka sayısı incelendiğinde Türkiye’nin kat kat üzerinde olduğu görülmektedir. Örneğin Fransa’nın uluslararası tescilli marka sayısı 92.256 adet, Almanya’nın 87.727 adet.
Bazı ülkelerin uluslararası marka tescil sayılarını nüfusları ile kıyaslandığında ve 1.000.000 kişiye düşen marka sayısı dikkate alındığında ülkemiz 7.500.000 nüfuslu İsviçre’nin 10 kat daha fazla nüfusuna sahipken markalaşma oranına baktığımızda 100 kat gerisinde gözüküyoruz. 
 
Bu durumun düzelmesi için 50.000 ihracatçı firmanın markalarını ihracat yaptıkları ülkelerde de tescil ettirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde yıllarca emek verilen markalarımızın , yurt dışında başka firmalar tarafından haksız yere tescil edildiğini üzülerek görmekte olacağız.
 
Saygılarımla
 
Av.Ali ÇAVUŞOĞLU