Hizmetlerimiz

PATENT NEDİR ? GENEL PATENT BİLGİLERi

Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Buluşlar bir ürüne veya yönteme ilişkin olabilir. Buluşlar olmasaydı sanayi gelişmezdi, insan hayatı kolaylaşmazdı. Günümüzde insanlar için ,sanayi için , bilim için sorun olan konuların çözümü buluşla sonuçlanmaktadır.

Buluş Kavramı: Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Buluşlar bir ürüne veya usule ilişkin olabilir.

Patent Kavramı: Patent , Buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre üretme, kullanma veya satma yetkisini veren belgedir.

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

Eğer buluşlara patent verilmeseydi ne olurdu ? Sorusunu sormak gerekiyor. Kanaatimizce buluşlar patentle korunmasaydı, bir buluş çıktıktan sonra yıllarca aynı ürünü kullanıyor olacak, kaliteli ürünler piyasaya çıkamayacak ve sanayi gelişemeyecek ve bilimsel araştırmalar gelişmeyecekti. Çünkü verilen patent belgesinin sayesinde bütün buluşların teknik içeriği yayınlanmaktadır. Patentlerin yayınlanması sayesinde araştırmacılar, bilim insanları, sanayiciler patentlerin içeriğini incelemekte , bu incelemenin neticesinde incelemeyi yapanlar daha iyisini nasıl yaparım? Sorusunu sorarak, tekniği daima bir ileri safhaya götürmeye çalışmaktadırlar.

Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.

Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithalatı durdurma hakkı verir.

Sanayi alanındaki yenilik ve buluşlar, prodüktivitenin ve ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Yenilik/buluş genel olarak yeni mamüllerin ve yeni usüllerin bulunması ve geliştirilmesi ve bunların ekonomiye intikalini sağlayan gelişim olarak kabul edilmektedir.

Etkili bir patent sistemi, ülke içinde ekonomik büyümeyi beraberinde getirebilir. Tarihi gelişmeler, etkin bir korumayı gerçekleştiren bir patent sisteminin ülkenin ekonomik gelişmesini de beraberinde getirdiğini göstermektedir. Diğer taraftan, teknolojinin tarihi gelişmesini, patent dökümanlarını incelemek suretiyle tesbit edebilmek te mümkündür.

Patent, teknolojik literatürün bir parçasıdır. Patent ayrıca önemli bir teşvik aracı da sayılmaktadır. Etkin bir patent sistemi, buluşçu  yetenekleri buluş yapmaya, iş adamlarını da yapılan buluşları sanayiye uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patentler, tarım dahil tüm sanayi dallarında teknolojik ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdendir. Patent teşvik sistemi, sağladığı koruma itibariyle, imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmiştir.

Sınai hakların teknolojik gelişme açısından önemini özellikle patentler, faydalı modeller ile sınai resim ve modellerde görmek mümkündür.

Sınai hakların tanınması ve korunması bir yandan araştırma ve geliştirmenin teşviki ile teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşmasını sağlarken, öte yandan da ülke içinde ve dışında olmak üzere teknoloji transferine uygun zemini hazırlar.

Patent dosyaları teknoloji için en önemli bilimsel kaynakların başında gelmektedir. Üniversitelerde yapılan ve patentle korunmayan bilimsel araştırmalar üniversite arşivlerinde araştırmacıların kendilerini bulmasını beklerken, milyonlarca patent dosyası günümüzde teknik bir kaynak olarak internet ortamında araştırmacıların kolayca ulaşabileceği bilimsel kaynak haline gelmiştir. Dünyadaki teknik bilginin %80’i patent dosyalarında mevcuttur. Adres Patent olarak sanayicilerimizin yayınlanmış patentlerden ve teknik bilgilerden yararlanması için metodolojisi firmamıza ait olan Patent Fabrikası® yöntemiyle özel eğitimler düzenliyor ve sanayicilerimizin rekabet ortamında sürekli yenilik yapabilecekleri sistemi firmalarında kuruyoruz.

Patentler Fuar Görevi Görür ;

Patentler şirketler için fuar görevi görür. Patentlerin fuar görevi görmesi konusunda Adres Patent sanayicilerimiz için özel çalışmalar yapmaktadır; yenilikleri görmek bakımından özellikle çok masraf gerektiren yabancı ülkelerdeki fuarlara gidemeyenler, bu hizmetimizden yararlanarak sektörlerindeki yeniliklerden haberdar olabilmektedir.

Patentler Teknolojik bir istihbarat aracıdır;

Patentlerin teknolojik bir istihbarat aracı olarak kullanılması özellikle rakip analizi ve sektörel analizler yapmak isteyerek rekabette öne çıkmak isteyen firmalar için çok önemlidir. Adres Patent

rakip analizi ve sektörel analiz konusunda sanayicilerimize ve özellikle Kobilerimize özel

hizmetler vererek onların rekabet ortamına ayak uydurmaları konusunda çalışıyor.

Buluşunuzu ancak PAENT KORUR!

Buluşunuzu patent belgesi ile korumaz iseniz, korumasız olan buluşunuzu siz piyasada

ürününüzü tanıtıp para kazanmaya başlamadan, taklitleri piyasada dolaşmaya başlar ve dolayısıyla buluş için harcadığınız paralar, günler belki de aylarca verdiğiniz emeğiniz boşa gidebilir. Dolayısıyla buluş için harcanan para ve emeğin boşa gitmemesi için buluşunuzu piyasaya sunmadan önce patent

başvurusu yapmanız size çok şey kazandıracaktır. Adres Patent yılların verdiği tecrübeyle bu güne kadar binlerce patent ve faydalı model dosyasını Türkiye içinde ve yurt dışında yüzlerce ülkede sonuçlandırmanın verdiği gururla; buluşlarınızın patent mevzuatına uygun biçimde korunması konusunda eğitimli ve deneyimli patent mühendisleriyle hizmet veriyor.

PATENTLERİN ÖNEMİ NEDİR?

    Patentlerin  öneminin başında buluş sahiplerine verdiği tekel hakkıyla sanayinin  ve teknolojinin önünü açması gelmektedir.

    Patent dosyaları teknoloji için en önemli bilimsel kaynakların başında gelmektedir. Üniversitelerde yapılan ve patentle korunmayan bilimsel araştırmalar üniversite arşivlerinde araştırmacıların kendilerini bulmasını beklerken, milyonlarca patent dosyası günümüzde teknik bir kaynak olarak internet ortamında araştırmacaların kolayca ulaşabileceği bilimsel kaynak haline gelmiştir. Patent literatürü başka hiç bir yerden erişemeyeceğiniz teknik bilginin en geniş tek vücududur. Küresel olarak, 40 milyon patent yayınlanmakta ve her yıl ortalama 1,5 milyon yeni patent dosyalanmaktadır.Dünyadaki teknik bilginin %80’i patent dosyalarında mevcuttur.

    Patentler şirketler için fuar görevi görür.
    Patentler teknolojik bir istihbarat aracıdır.
    Patentler bir buluşun tüm detaylarını açıkça verir: açıklamalar, çizimler, şemalar, kimyasal yapılar, genetik zincirler  gibi. Bu nedenle bilimin ve sanayinin gelişmesi için bilgi sağlar.

    Bilimin ve teknolojilerin gelişmesinin teşvik edilmesi patent sisteminin ana hedefidir; bu gaye için mucitlerin patent verilerek (tekel hakkı sağlanarak) ödüllendirilmesi ikincil bir hedeftir ve sadece birinci gayeye ulaşmak için bir araçtır.

    Patentler kişisel değil, toplumsal fayda için verilirler ve sınırlı süre tekel hakkı verilmesi, sonunda herkese serbestçe açık olan bilgi havuzuna katılacak olan yeniliklerin gizlenmemesini teşvik içindir.
    Patentlerin amacı yeni keşif ve icatları tahrik ederek ve cesaretlendirerek toplumun  refahını artırmaktır.

Buluşların Patentle Korunmasının Şartları:

Buluşların patentle korunabilmesi için aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

    Yenilik
    Tekniğin bilinen durumunun aşılması
    Sanayiye uygulanabilirlik

Patent Verilemeyecek Konular

Aşağıda sayılan konular buluş niteliğinde olmadığı için patentle korunmazlar:

    Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metodları
    Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar.
    Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri.
    Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
    İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller. (Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile üretim usulleri hariç)
    Patent Verilmeyecek Buluşlar
    Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
    Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri, buluş niteliğinde olmalarına rağmen patent verilerek korunmazlar.

BULUŞLARI PATENT İLE KORUMANIN AVANTAJLARI NEDİR?

Buluşlar için patent belgesi almak zorunlu değildir, ancak gereklidir. Buluşunuzu patent belgesi ile korumaz iseniz, korumasız olan buluşunuzu siz piyasada ürününüzü tanıtıp para kazanmaya başlamadan , taklitleri piyasada dolaşmaya başlar ve dolayısıyla buluş için harcadığınız paralar, günler belki de aylarca verdiğiniz emeğiniz boşa gidebilir. Dolayısıyla buluş için harcanan para ve emeğin boşa gitmemesi için buluşunuzu piyasaya sunmadan önce patent başvurusu yapmanız size çok şey kazandıracaktır. Yapılan bir buluş için patent belgesi olmadan da üretim yapılabilir. Ancak, patent belgesiyle korunan  bir buluş, buluş sahibinin izni olmadan başkaları tarafından üretilemez, satılamaz, ithalatı-ihracatı yapılamaz.

Patentli bir ürün hakkında patent sahibinden izin alınmadan yapılan üretimler,ithalatlar, ihracatlar ve diğer ticari faaliyetler için cezai yaptırımlar vardır.


Patent belgesi patent sahibine aşağıda belirtilen avantajları sağlar;
Özel haklar -Patentler, sadece patent sahibine özel olan , başvuru tarihinden itibaren 20 yıl boyunca buluşun kullanımı, üretilmesi ve satılması ile ilgili haklar sağlar.

Pazarda güçlü yer - Elde edilen bu özel haklarla, başkalarının buluşunuzu ticari anlamda kullanmasını engelleyebilir, rekabet gücünüzü artırarak pazarda ön sıralarda yer alan bir konuma erişebilirsiniz.

Yatırımların kâra dönüşmesi - Gelişmiş ürünler üretmek için ciddi miktarda zaman ve para yatırımı yapılmaktadır. Patent koruması ile sağlanan özel haklar sayesinde, yatırımlarınız için yapılan harcamalarınızı kara dönüştürebilirsiniz.

Buluş için lisans ve devir anlaşması yapabilme fırsatı - Buluşunuzu kendiniz üretmek istemiyorsanız, başka bir firmayla lisans ya da devir anlaşması yaparak gelir elde edebilirsiniz.

Şirketiniz için pozitif imaj - Patent sayınızın çok olması, iş ortaklarınız ve yatırımcılar açısından, firmanızın yüksek seviyede uzmanlığa sahip olduğu ve teknolojik kapasitesinin bir göstergesi olarak algılanacak, ve şirketinizin Pazar değerinin yükselmesini sağlayacaktır.

Şirket Değerinin Yükselmesi; Patent sayınızın çok olması şirketinize değer biçilmesinde de hesaba katılacaktır. Portföyünüzde bulunan bütün patentler şirketinizin değerinin hesaplanması tek tek değerlemesi yapılacak ve şirket aktifinize eklenecektir. Patent Sayınızın  çok olması aynı zamanda marka değerinin yükselmesinde de etkili olacaktır.

PATENT VEKİLİYLE ÇALIŞMAK ZORUNLU MUDUR?

Patent başvurusunun mutlaka konusunda uzman bir mühendis ve patent vekili danışmanlığında hazırlanmasında fayda vardır. Bir şirketin veya şahsın belki de geleceğini kurtaracak, şirketleri rakiplerine fark attıracak bir patent dosyasının hazırlanmasında yapılacak küçük bir yanlışlık bile ileride patent haklarının kısıtlanmasına veya patent ihlalinin kolaylaşmasına veya bazen de patent dosyasının geçersiz sayılmasına yol açabilir. Binlerce bazen milyonlarca lira kazanç sağlayacak ve durumuna göre 7 yıl veya 20 yıl sektöründe tekel hakkı sağlayacak bir hakkın korunması için birkaç bin lirayı çok görmeden patent dosyasını konusunda uzman patent mühendisi ve patent vekillerine hazırlatılması çok önemlidir.

Patent dosyasının hazırlanması teknik ve hukuki  bilgi gerektirir ve aynı zamanda patent dosyasının kendine özgü formatları bulunmaktadır. Bu nedenle patent dosyasının hazırlanması ve tescilinin takibi için patent vekiliyle çalışma zorunluluğu bulunmasa da patent tescilinin önemi bakımından ve dosyanın hazırlanması ve tescil prosedürünün (yaklaşık 3 yıl) uzunluğu ve karmaşık yapısından dolayı patent vekili ile çalışılması çok faydalıdır.

Patent Vekilini Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz ?

    Seçeceğiniz patent vekili mutlaka mühendis olmalıdır. Sizin buluşunuzla ilgili bir konuda mühendis olması sizin için daha iyi olur.

    Patent vekilinize daha önce kaç dosya hazırladığını sorun? Bu konuda kaç yıllık tecrübesi var?
    Patent mevzuatına ne kadar hakim? Sorular sorarak aldığınız cevaplardan tatmin olmaya çalışın. Sadece teknik bilgi yeterli değildir. Aynı zamanda patent vekilinin patent mevzuatına, prosedürlerine, uygulamalarına hakim olması gereklidir.

    Patent vekilinin aynı zamanda hukuki bilgi birikimi var mı, sektörünüzdeki patentleri analiz edebiliyor mu ? , rakip analizi yapabiliyor mu ?

Yukarıdaki tüm sorulara “EVET” cevabı verebilecek bir patent vekili arıyorsanız, Adres Patent tam aradığınız firmadır. Buluşlarınızı güvenle Adres Patent’in uzman patent mühendisleri ve patent vekillerine teslim edebilirsiniz. Siz işinize odaklanırken; Adres Patent buluşunuzun patent mevzuatına uygun bir şekilde yurt içinde ve yurt dışında tescilini yapacak ve tescilden sonra da yanınızda olacaktır.

YATIRIM KARARINIZDAN ÖNCE SEKTÖRDEKİ PATENTLERİ ÖĞRENİN!

Patent belgesi ilk başvuru tarihinden itibaren yenilik yapmanın bir ödülü olarak 20 yıllık bir süre için

TEKEL HAKKI olarak Verilir. Verilen patent belgelerinin içeriği kamuoyunun haberdar olması ve teknik bilginin yayılması için yayınlanır. Patent belgelerindeki bilgiler sektörlere göre sınıflandırılabildiği için sektörel ihtiyaçlara göre patent analizi yapılabilir ve bu analiz neticesinde elde edilen bilgiler sektörün gelişmesi için kullanılabilir.

Günümüzde küresel bağlamda rakiplerinizin teknolojilerini bilmek gerekmekte ve rakiplerin bir sonraki adımının ne olacağını takip etmek durumundasınız. Bir sonraki adımı ise genelde fuarları takip ederek, rakip kataloglarını veya web sitesini takip ederek bulamazsınız; rakiplerin bir sonraki adımını ancak, patentlerini faydalı modellerini, tasarımlarını takip ederek bulabilir ve ona göre karşı atağa geçebilirsiniz. Adres Patent rakiplerinizin patent veya faydalı modellerini takip etmeniz konusunda size özel hizmet vermektedir.

Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce var olan teknolojileri değerlendirmek için; yatırımcıların, yatırım yapılacak sektörde faaliyet gösteren firmaların patentli teknolojilerini araştırmak, bilmek ve değerlendirmek, patentli olmayan teknolojilerini bilmek, patent süresi dolmuş veya patent süresi dolmasa da terkedilmiş patentlerini bilmek gerekir. Yatırım kararı verilmeden önce sektördeki patentleri bilmeden, rakiplerin sınai mülkiyet haklarını incelemeden bir yatırım yapılması durumunda patent ihlalcisi durumuna düşebilirsiniz; kolayca ve ücretsiz ulaşabileceğiniz ve kullanabileceğiniz teknik ve teknolojik bilgiler zor ve çok pahalı yollarla ulaşabilme tehlikesi mevcuttur. Bu konularla ilgili olarak Adres Patent’in “Sektörel Patent Analizi” hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Patentler teknolojik istihbarat için çok önemli bir kaynak olup, şirketlerin stratejik avantaj kazanmasında kullanılabilir. Teknoloji istihbaratı analiz tahminlerinde ve dış teknoloji bilgilerini yönetmede kullanılabilir.

Rakipler ve potansiyel rakiplerin teknolojilerini, ürünlerini, iş süreçlerini izleme ve değerlendirmede; sektördeki teknolojik ilerleme alanlarını tespit etmede ve sektöre yeni giren rakiplerin

teknoloji alanını tespit ve sektördeki yerlerini takip etmede alarm görevi olarak; teknolojik etki alanı içindeki boşlukları , fırsat alanlarını görmede ve o alanlara yoğunlaşarak rakiplere fark

atmada yeni fikirler ve sınai mülkiyet simülasyonu oluşturmada kullanılabilir ve değerlendirilebilir.

Rakiplerinize patent konusunda fark atmak ve patenti rekabet ortamında bir araç olarak kullanmak için Adres Patent ‘in size özel “ Firma Bazında Patent Analizi” ve “Patent Rekabet Analizi” hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

YILLIK HARÇLAR

Patent tescil işlemi devam ederken ve tescil belgesi aldıktan sonraki en önemli takip edilmesi gereken işlem yıllık sicil ücretlerinin ödenmesidir.

Bu ücretlerin düzenli takip edilmesi için mesleği bu işlemleri takip etmek olan ve bilgisayar programlarıyla yıllık ücretleri takip edip zamanından size bildirecek ve zamanında patent ofisine ödemesini yapacak bir patent vekiliyle sözleşme yaparak takip edilmesini önemle tavsiye ederiz.

Yıllarca emek vererek ve belki de yüz binlerce lira harcayarak meydana getirdiğiniz , tescil ettirdiğiniz patentinizi birkaç yüz liralık yıllık harcını ödemeyerek yürürlükten kalkmasına ve kamuya mal olmasına sebep olabilir ve belki de şirketinizin yıllarca tek başına üretimini yaparak size kazanç sağlayacak bir gelirden mahrum kalabilirsiniz. PATENTİNİZİN SİGORTASI SAYILAN YILLIK ÜCRETLERİNİZİ TAKİP ETMEYİ İHMAL ETMEYİN.

Yıllık Sicil Ücretleri ; Tescil işlemleri devam etmekte olan veya tescilli Patent ve Faydalı Modellerin korumalarının devam etmesi için , koruma süreleri boyunca ( her yıl  başvuru tarihine denk gelen günde) vadesinde Türk Patent Enstitüsü'ne ödenmesi gerekir.

 Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yıllık ücretler vade tarihinde ödenmemesi halinde, gecikme cezasıyla birlikte , vadeyi takip eden altı ay içinde gecikmeli olarak ödenebilir.

Bu tarihte de ödenmezse patent veya faydalı model hakkı sona erer.

Patentinizin sigortası sayılan yıllık ücretlerinizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Adres Patent en son teknoloji kullanılarak yapılan “Adres Patent Fikri ve Sınai Mülkiyet Portföy Yönetim Sistemi”  programıyla tescilli bütün patent ve faydalı modellerinizin yıllık sicil ücretlerini sizin adınıza takip eder, zamanından önce size bildirir ve yurt içinde ve yurt dışında patent sicil ücretlerinizin zamanında yatırılmasını sağlar.

Siz de patent veya faydalı modellerinizin portföy yönetim sistemimizle takip edilmesi için bize yetki verebilirsiniz.


PATENTİN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU

Patent Sahibi veya yetki verdiği kişi , patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın bültende yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde gerçekleşir.

Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, Enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu resmi bir belge ile kanıtlar. Resmi nitelikli patent kullanım belgesi, Yönetmenlikte belirlenen merci tarafından ve yönetmelikte belirlenen genel kıstaslara ve kurallara göre düzenlenir.

Kullanım belgesi, buluşun kullanıldığı sınai işletmedeki üretimin incelenmesi sonucunda verilir. Belge, patent konusu buluşun satışa sunulduğunu veya uygulandığını tayin eder. Belge, ilgili merci tarafından buna ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde düzenlenir. Belgede, patentle korunan buluşun fiilen kullanılmakta olduğu konusundaki bilgiler bulunur.

Kullanım belgesi Patent Sicili' ne kayıt edilir.

LİSANS SÖZLEŞMESİ VE İŞLEMLER

Adres Patent olarak ülkemizdeki patent sayısının artmasını  ve dolayısıyla katma değerli ürünlerin üretim ve ihracatının artmasının en önemli şartlarından birisinin de patentlerin ticarileştirilmesi olduğuna inanıyoruz. Buluşçu  buluşundan para kazanacak ki  tekrar buluş yapabilsin. Bu nedenle Adres Patent olarak başvurusunu yaptığımız patent ve faydalı modellerin ticarileştirilmesi için de danışmanlık yapmaktayız.

Lisans verilen patent ve faydalı modellerin lisans sözleşmelerinin hazırlanması da özel bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu konuda  Adres Patent uzmanları haklarınızı en geniş bir şekilde koruyacak lisans sözleşmelerinin hazırlanması konusunda size danışmanlık hizmeti vermeye hazırdır.

Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı , Türkiye genelinde veya bir kısmında geçerli olmak üzere, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir.

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans da, Lisans veren patent konusu buluşu kendi kullanabileceği gibi , üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da verebilir.

İnhisari Lisans, söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça , kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz.

Lisans Sözleşmesinin Türk Patent Enstitüsü Patent Siciline kayıt edilmesi gerekir.

Lisans İşlemi İçin Gerekli Belgeler:

    Noter tasdikli lisans sözleşmesi
    Noter tasdikli vekaletname. (Örnek çıktı alabilirsiniz.                                     

FAYDALI MODEL KORUMASI

Faydalı Model Kavramı ; Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen (ancak tekniğin bilinen durumunu aşma şartının aranmadığı) buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının verilmesidir.

Faydalı Modeller, belirli teknik alanlarda küçük ve orta ölçekli sanayicilerin "geliştirdikleri küçük buluşlarını" korumak amacıyla verilen bir belge olduğu kabul edilmektedir

Faydalı model korumasının yararları ;

Faydalı Model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin mütevazi de olsa , bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının devamına hizmet edecektir.

Faydalı Model koruması, tecavüz fiillerine karşı patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.  Üretimi artıran, basitleştiren, kalitesini yükselten , üretim usul ve uygulamasını değiştirerek , çevre kirliliğini azaltan küçük mütevazi buluşların da teknik gelişime çok önemli katkıları olduğundan Faydalı Model belgesiyle , korunması benimsenmiştir.

Faydalı model korumasının şartları ;

Bir buluşun Faydalı Model belgesi verilerek korunabilmesi için aşağıdaki nitelikleri taşıması gereklidir:

Yenilik: Buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış, yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise YENİ DEĞİLDİR.

Sanayiye uygulanabilir olma : Buluş , tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olmalıdır.

Faydalı model belgesi ile korunamayacak buluşlar ve konular ;

Usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez. Usuller ve kimyasal maddeler ancak patent belgesiyle korunabilir.

FAYDALI MODEL VE PATENT BELGESİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

    Faydalı model belgesinde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmazken; Patent belgesi için tekniği bilinen durumunun aşılması şartı aranmaktadır.
    Faydalı Modelin koruma süresi 10 yıl, Patentin Koruma süresi 20 yıldır.
    Faydalı model belgesinde yenilik incelemesi yapılmadan belge verilir ve yapılan itirazlar dikkate alınmadan belge verilir. Patentte ise Türk Patent Enstitüsünce belirlenen uluslararası patent veritabanına sahip araştırma kurumlarında araştırma ve inceleme raporları düzenlenerek buluşun YENİ olup olmadığı TPE tarafından araştırılır.
    Faydalı Modelin tescil prosedürü daha kısadır(15-18 ay arası); Patent Belgesinin tescil prosedürü ise yaklaşık 3 yıldır. Bu nedenle Faydalı Model Belgesinin tescil maliyeti, patent belgesine oranla daha azdır.
    Faydalı Model belgesine, Ek Patentlerde olduğu gibi "ek faydalı model" verilmez.

Gerekli Belgeler:

    Başvuruyu yapacak Firma veya şahıs bilgileri
    Buluşu yapanın bilgileri
    Vekaletname (örnek çıktı alabilirsiniz. Noter tastiği gerekmez)

PATENT ÇEŞİTLERİ

İncelemesiz Patent

İncelemesiz Patent verilmesi sisteminde 7 yıllık bir süre için patent verilebilirlik şartları ile ilgili inceleme yapılmadan patent verilmektedir. İncelemesiz patent verilmesi sisteminde Tekniğin Bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu düzenlenmekte, araştırma raporu yayınlanmakta, üçüncü kişilerin başvuru ve araştırma raporu hakkındaki görüşleri alınmaktadır. Ancak incelemeli sistemden farklı olarak üçüncü kişilerin başvuru ve rapor hakkındaki görüşleri dikkate alınmadan incelemesiz patent verilmesine karar verilmektedir.

İncelemesiz sistemde, incelemeli patente oranla koruma süresi daha kısa olmakla birlikte daha hızlı, daha ucuz ve daha az külfetli bir işlem gerektiren bir koruma getirilmek suretiyle , özellikle mali imkanları kısıtlı buluş sahiplerinin ve küçük işletmelerin buluşlarının koruma altına alınmasını teşvik etmek amaçlanmıştır.

İncelemesiz verilen patentin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez. İncelemesiz verilen patentin incelenmesi için talep yapılması şarttır. Bu talep , patent sahibi veya üçüncü kişiler tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılır. İnceleme ilgili ücret, talebi yapan tarafından ödenir.

İnceleme talebinin , başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılmaması halinde patent hakkı sona erer. Yedi yıllık sürenin geçmesinden sonra, inceleme talebi yapılamaz.

İncelemeli Patent

İncelemeli sistemde , araştırma raporunun yayınlanmasından sonra , buluşun yeni olup olmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı , sanayiye uygulanabilir olup olmadığı kriterleri incelenmekte ve bu kriterlere uygun olan buluşlara 20 yıl süreli patent verilmektedir.

İncelemeli Patent Sisteminde , Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu yayınlandıktan sonra üçüncü kişiler altı ay içinde , yeniliğin bulunmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı veya tarifnamenin yeterli olmadığını iddia ederek, patent verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığını ileri sürebilir ve itiraz edebilir.

Başvuru sahibi incelenerek patent verilmesi sistemini tercih ettiğini , araştırma raporunun kendisine tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde Türk Patent Enstitüsü'ne bildirilmesi gerekir. (Bu sure içinde bu bildirimin yapılmaması halinde , incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir.)

Araştırma raporunun yayımlanmasından sonra ve yayın tarihinden itibaren altı ay içinde, başvuruyu yapan, incelenerek patent verilmesi amacıyla incelemenin yapılmasını Enstitü' den talep eder. Bu incelemenin yapılabilmesi için üçüncü kişilere tanınan altı aylık itiraz süresinin bitmesi ve belirtilen inceleme ücretinin ödenmesi gerekir.

PATENT VE FAYDALI  MODELLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

    Ar-ge danışmanlığı,
    Patent değerlemesi yapmak,
    Patent pazarlaması ve lisanslama,
    Patent checkup raporu  hazırlamak,
    Sınai mülkiyet konularında analiz raporu hazırlamak,
    Patent Araştırma,
    Sektörel Patent Analizi,
    Firma bazında Patent Analizi,
    Patent rekabet analizi,
    Firmaya özel patent stratejisi oluşturma,
    Patent Eğitimleri,
    Sistematik Buluş Yapma-Triz Eğitimleri,
    Patent çizimleri,
    Patent Dosyası hazırlama,
    Patent lisans sözleşmesi hazırlama,
    Patent satış sözleşmesi hazırlama,
    Yeni Ürün Geliştirme Danışmanlığı,
    Patent portföy yönetimi,
    Patent izleme-takip işlemi,
    Kurumsal Patent Danışmanlığı,
    Patent ihtilaflarının çözümü,
    Patent yorumlama ve kıyaslama,
    Patent ve Faydalı Model hükümsüzlük araştırması,
    Patent ve Faydalı Model itiraz işlemleri,
    Avrupa Patent Tescil İşlemleri,
    PCT Patent tescil işlemleri,
    Patent Dosyalarının Hukuksal Geçerlilik  analizi hizmetleri,
    Patentlerin ticarileştirilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri,
    Buluş Geliştirme Danışmanlığı.

PATENT STRATEJİLERİNDE TRİZ SİSTEMİNİN KULLANIMI

Triz nedir ?

Triz  , Genrich altshuller adındaki makine mühendisi olan bir rus mucit tarafından

1946 yılında bulunmuş bir '' yaratıcı problem çözme teorisidir.''

Altshuller rus donanmasına patent subayı olarak atanması ile başvuru yapılan patentleri şekli olarak kontrol etmek görevini yaparken ; şekli kontrol yaptığı patentlerde ne bulunduğu bulunan şeyin ne şekilde yapıldığı noktasında da kafa patlatır. Dört yıl gibi kısa bir sürede iki yüz bin patent inceler . İncelediği iki yüz bin patentin ortak yönlerini keşfeder.

Bir patent dökümanında : sonuç ve sonuca giden yol olarak iki ana tema vardır.

Altshuller , çalışmasında iki yüz bin patente otuz dokuz sonuç olduğunu ve bu otuz dokuz sonuca kırk farklı yoldan gidildiğini elde eder.

Altshuller , otuz dokuz sonucun ; hız arttırma, kuvvet arttırma , ağırlık azaltma gibi parametreler olduğunu bulmuş bu parametrelere '' mühendislik parametreleri '' adını vermiştir.

Altshuller , bu otuz dokuz sonuca giden ; parçalama, çekip çıkarma , asimetri , zararı faydaya çevirme gibi kırk farklı yola da ''yaratıcı prensipler'' demiştir.

Altshuller , bir yenilik yaparken devamlı olarak yapılan bu yeniliğin karşısında bir istenmeyen durum oluşur. ( makinanın mukavemetini arttırmak isterseniz ağırlığını arttırmak zorunda olduğunuz gibi) Bu durumun bir ''çelişki'' olduğunu bulan Altshuller çelişkinin çözümünün bir patent olacağını savunmuştur.

Altshuller , incelemiş olduğu iki yüz bin patentten çıkarmış olduğu sonucu bundan sonra karşılaşılacak

problemleri çözmede kullanmak ile ilgili pratik bir matris oluşturmuş ; Bu matrise ''çelişki matrisi '' demiştir.

Çelişki matrisinin satır ve sütunlarına otuz dokuz mühendislik parametresini yerleştirmiş. Her satır ve sütünün çakıştığı kareye de uygun yaratıcı prensipleri yerleştirmiştir.

Trizden nasıl faydalanılır ?

Çelişki matrisinin kullanımı şöyledir: Geliştirmek istediğiniz özelliği matrisin satırında bulun . Geliştirme istediğiniz özellik olduğu durumda problem olan özelliği sütünda bulun. BU İKİ SATIR VE SÜTÜNÜ ÇAKIŞTIRINCA SİZE ÇÖZÜM SAĞLAYACAK

YARATICI PRENSİPLERİ ÇAKIŞAN KARENİN İÇİNDE BULACAKSINIZ.

Örnek : Bir  yelkenli gemide hız arttırmak istediğinizde ; hızı arttırmak için yelken hacmini arttırmanız gerekecektir. Bunun içinde yelken direğini uzan yapmalısınız. Çelişki matrisinin satırından'' hareketsiz cismin uzunluğu ''seçilir. Yelken direğini uzun yapınca geminin ağırlığı artması problemi oluşacaktır. Çelişki matrisinin sütunundan hareketsiz cismin ağırlığını seçeriz.

Bu iki satır ve sütunun çakıştığı kutu içinde yapmamız gereken şu yaratıcı prensipleri buluruz: KOMPOZİT MALZEME KULLAN : yelken direği mukavemeti yüksek

ağırlığı hafif metal tozlarından üretilirse istenen sonuç elde edilebilir. İÇİNİ BOŞALT : Yelken direğinin içini boşaltırsanız yine istenen sonucu elde edersiniz.

Trız yöntemini kullanarak sistematik inovasyon yapan dünya şirketleri;

KODAK, PHILIPS,FORD MOTOR,MOTOROLA,CHRYSLER, DELPHI, SIEMENS, BOSCH ,NOKIA, ERICSSON  ve daha yüzlerce firmanın TRIZ yöntemini kullanarak sistematik inovasyon yaptıkları bilinmektedir.