Genel Müdür'ün Mesajı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM, MARKALAŞMA VE PATENT =500 MİLYAR DOLAR İHRACAT !

 

Ülkemizin 2023 yılında 500 Milyar Dolar İhracat Hedefi bulunuyor. Hükümet, Ticaret ve Sanayi Odaları, İşadamı Derneklerimiz , kısaca bütün Türkiye bu hedefe odaklanmış durumda. Ancak bu hedefe odaklanan her kesim de ülkemizin 2011 yılı itibariyle üretmekte olduğu ürünlerle bu hedefe ulaşılamıyacağının farkında . 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmemiz için , teknolojik yenilik ihtiva eden, patenti ülkemize ait rekabetçi ürünler ve aynı zamanda sektöründe markalaşmış ürünlerle ulaşabiliriz. Bunun için bütün firmalar ar-ge departmanı kuruyorlar, teknokent ve teknopark’larda ofisler açıp ar-ge mühendisi istihdam ediyorlar, hatta belirli büyüklükteki firmalar ar-ge merkezleri kurarak bu yarışa daha büyük  hedeflerle katılıyorlar.

 

2010 yılında Fransa’nın ardından 85.000 markayla Avrupa 2.si olan ülkemiz 2011 yılında 122.000 adeti aşan  marka başvurusuyla Avrupa 1.si oldu. Bu başarının 2012 yılında da 150.000 adet sınırını zorlayarak Avrupa birinciliğimizin devam edeceği kanaatindeyiz.

 

Marka başvurusunda ki yükseliş patent, faydalı model ve tasarım başvurularında da artarak devam ediyor. 2011 yılında patent ve faydalı model sayısı 2010 yılına göre yaklaşık %35 oranında artarak 10.000 adeti aştı. Patent ve Faydalı Model sayısındaki artış ülkemizde üretilen yenilikçi ve teknolojik ürünlerin artması demek. Tabi bu artış yeterli değil. Patent sayısında diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çok gerisinde olduğumuz bir gerçek.Ancak özellikle ar-ge merkezleri, teknokent, ve teknopark’ların hızla çoğalması ve üniversite –sanayi işbirliğinin artırılmasıyla patent ve faydalı model sayılarının da çok kısa bir süre içerisinde yıllık 50.000 adetlerin üzerine çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

 

Ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre yaklaşık 1.200.000 adet ticari firma bulunmaktadır. Sanayi Bakanlığının verilerine göre ülkemizde 85.000 adetin üzerinde sanayi işletmesi bulunmaktadır. Yine ülkemizde çeşitli mühendislik dallarından mezun olmuş 700.000’den fazla mühendisimiz bulunmaktadır. Ayrıca 2023 yılı Türkiye ihracatının 500 milyar dolar olması hedeflenmektedir. Bu bilgiler ışığında önümüzdeki 10 yılda ülkemizdeki toplam patent-faydalı model sayısının 1.000.000 adedi geçeceğini tahmin etmek zor değil. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda ülkemizde katma değerli ürünler artmış olacak ve dolayısıyla dünyaya katma değerli ürünler satarken , ihracata katkıda bulunmuş olunacak ve dolayısıyla da  her yeni bir patent yeni istihdam imkanları oluşturacaktır. Bu hedefe inanan her firma sahibinin, her mühendisin veya üretimde olan herkesin ülkemizdeki patent sayısının artmasına katkıda bulunmak için en azından 1 adet buluş yapmayı hedeflemesi ve aynı zamanda da buluş yapma potansiyeli bulunan kişileri teşvik etmesi geleceğimiz açısından çok önemlidir.

 

Son söz;

 

Bir buluş yap ülken kazansın!

 

Bir buluş yap firman kazansın!

 

Bir buluş yap sen de kazan !

 

10 yıl sonra Patentte Dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmiş bir Türkiye dileklerimle, bütün sanayici ve işadamlarımıza ülkemize sağladıkları katma değer için teşekkür eder, saygılar sunarım.

 

Saygılarımla,

 

Av. Ali ÇAVUŞOĞLU

Marka ve Patent Vekili

Genel Müdür